fıstığın kökeni Akamanış ve Horasan bölgesine atfedilir.islamdan sonra, Qom en önemli fıstık yetiştiren şehri olarak tanılmıştır. fıstığın tarihçesi hicri yüzyılın ilk yarısına dayanır. Damgan, Semnan ve qazvin fıstığına ayit yazılır yedinci yüzyıla ve Kermanda fıstık ekimi 12. yüzyıla dayanmaktadır. iran fıstığı tarihçe, ulaşım ve üretim bölgesine göre Damgani, qazvini, Raver, Sabzevar ve Qomi olarak adlandırılmıştır. ayrıca şekil olarak'ta fıstık türlere ayrılıyor:Momtaz, Baloçi, Kallequçi, beyaz fıstık,yeşil fıstık ve hançeri. fıstık çeşitlerinin değişik yetişme zamanları vardır. bazı türler erken ve bazıları geç yetişir. erken türler Ağustos ayın başlarında ve geç türler Ekim ayın başında yetişir. fıstık, tropikal bir meyvedir. bu ürün, spanyalı line tarafından "Anacardiaceae" bilimsel ismiyle adlandırılmıştır. fıstık ağacı bir yıl bol ve bir sonraki yıl az meyve veren bir ağaç türüdür.iran'da fıstığın tarihçesi 4000 yıl öncesine dayanır.Yunanca, Latince, Avrupa, Arapça, Türkçe, Rusça, Japonca ve diğer dillerde, fıstık ağacı, adını iranlı adından almıştır. fıstık ağacı irana ilk geldiğinde adı "pistako"ydu ve sonra "peste" olarak değişti. fıstık ailesi 75 cins ve 600 türden oluşur ki bunlardan sadece 9 türü yenilebilir.İran'da en önemli yenilebilir türler arasında Pistachio vera(normal fıstık), Pistachio motica (vahşi fıstık) ve Pistachio khinjuck vardır. Dünyadaki fıstığa ait en eski eser taş devrinden kalan yarım Yanmış bir ağaç parçasıdır ki 2000 yıl önce Fasa şehrinde (Fars ili) bulunmuştur ve pars müzesi'nde tutuluyor.Ünlü Yunan tarihçi Herodotos yazılarında iranda fıstık ekimine deyinmiştir. eski bir Pers hikayesine göre, Zahhak iranlıları "Fıstık yiyen persler" olarak anlatmaktadır ve Part erkekleri fıstığı enerji verici, besleyici ve az hacimli besin olarak çocukluk zamanlarından beri tük ederlermiş.


Fıstık Hakkında Enteresan Bilgiler!